Manual

Software quality (Chất lượng phần mềm)

Để nói về chất lượng phần mềm thì mình muốn chia sẻ sơ bộ cho mọi người về kiến thức này với 3 mức (Explicit, Implicit, Delight) như bên dưới:

Explicit: đảm bảo theo đúng trong tài liệu yêu cầu của khách hàng.

Implicit: những cái không có trong yêu cầu nhưng tự biết cần thiết để làm (khách hàng nói 1 hiểu 10).

Delight: những cái vượt ngoài mong đợi của khách hàng (ví dụ: khi user đăng kí username thì sẽ hiển thị kết quả kiểm tra tài khoản đã tồn tại chưa ngay tại thời điểm thay vì phải bấm button Đăng kí rồi mới check thì sẽ chậm trễ và mất thời gian nên mình có thể suggest kiểm tra trong lúc nhập)

? Chất lượng phần mềm thật sự tốt hay không một phần cũng dựa vào sự hiểu yêu cầu và những cách tối ưu phần mềm đến từ những người tạo nên phần mềm. Explicit, Implicit đã đảm bảo thì tốt nhưng nếu được Delight thì thật sự quá tuyệt vời.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bài chia sẻ của mình!

5 6 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments